Шта је периодична табела кодирана бојама?

У периодичној табели елемената означеној бојама, оквир за сваки елемент је обојен. Ова боја представља класе елемената, које укључују метале, металоиде и неметале. Генерално, плава боја се користи за метале, наранџаста за металоиде и зелена за неметале. Периодични систем може бити додатно означен бојама да укључи друге групе као што су прелазни метали, ретке земље, алкални метали, земноалкални, халогени и племенити гасови.Савремени периодични систем организује елементе према њиховом атомском броју, који је јединствен за сваки елемент. Атомски број представља број протона у атому елемента. У савременом периодичном систему, атомски број се повећава с лева на десно и одозго на доле. Периодични систем је такође организован у периоде и групе. Периоди су редови, а групе су колоне. Елементи у сваком периоду почињу са металима на левој страни, затим прелазе на металоиде, а затим на неметале на десној страни. Елементи садржани у свакој групи имају слична физичка својства. На пример, сви елементи у групи 18 се сматрају безбојним гасовима без мириса. Групе и периоди могу имати различит број елемената у себи. Све у свему, савремени периодни систем садржи више од 110 елемената.