Шта је бирократска култура?

Иенвен Лу/Е+/Гетти Имагес

Бирократска култура је хијерархијска и формална организација која има неколико нивоа где се задаци, овлашћења и одговорности делегирају између одељења, канцеларија или људи. Ову структуру заједно држи централна или главна администрација и она је довела до развоја модерне цивилизације.Бирократске организационе структуре имају бројне слојеве управљања који се спуштају од виших руководилаца до регионалних и одељенских менаџера, па све до надзорника смена који раде заједно са запосленима на првој линији. Због многих слојева управљања, ауторитет за доношење одлука мора да прође кроз већи број слојева него у равнијим организацијама. Одлуке о повраћају новца, на пример, можда ће морати да прођу од запослених на првој линији преко надзорника смена и на крају до менаџера продавница за малопродајно место у бирократској компанији.