Које су три врсте географије?

Марија Павлова / Ветта / Гетти Имагес

Три главне врсте географије су физичка, еколошка и људска географија. Постоје и друге подгране географије као што су политичка географија, историјска географија и верска географија.Физичка географија се бави проучавањем Земље и њене структуре. Рељеф, континенти, океани и тектонски покрети су део физичке географије. Формирање стена, временске прилике, силе ерозије, ветрови, океанске струје и реке се проучавају као део физичке географије. Географија животне средине се посебно бави проучавањем интеракције биљака и животиња са Земљом. Људска географија се фокусира на то како људска друштва цветају уз помоћ природних ресурса. Бави се проучавањем еволуције култура и верских веровања. Економска, културна и политичка географија су подгране људске географије.