Како узвратити позив на ограничени број?

Нана Б Агиеи/ЦЦ-БИ 2.0

Могуће је узвратити позив на ограничен број на мобилном телефону или фиксној линији бирањем *69 као следећу радњу након пријема таквог позива. Ово функционише само у ситуацијама када ниједан други позив није упућен или примљен од ограниченог контакта.Ограничени број или приватни број је онај који позивалац намерно блокира из више личних разлога. Ово спречава да се телефонски број позиваоца појави на ИД-у позиваоца, а ове информације се не бележе у евиденцији пропуштених позива или у порукама говорне поште. Таква комуникација отежава повратак у контакт са позиваоцем осим ако нису доступни други начини контакта или су контакт информације особе познате примаоцу.

Када ниједан од ових услова није применљив, могуће је узвратити позив на ограничени број све док нема других радњи на телефону од када је забрањен позив примљен. То значи да се говорна пошта не преузима, не упућују се одлазни позиви и не снимају се долазни позиви од ограниченог броја. Једноставно бирање *69 повезује позиваоца на последњу линију која је успоставила везу са дотичним мобилним или фиксним телефоном. Ово функционише у већини случајева, али се наплаћује коришћење, у зависности од добављача услуга и других ограничења оператера.